دمپایی که باعث قتل یک فرد شد

برخی افراد به جای استفاده مناسب از دمپایی آن را برای دعوا مورد استفاده قرار خواهند داد که این کار بسیار اشتباه بوده و از نظر اخلاقی کاملا نادرست می باشد. دنبال آراد برندینگ باشید.

در برخی از نقاط کشور هوا بسیار گرم بوده و افراد برای رفت و آمد نیاز به یک نوع دمپایی خاص دارند. این دسته از افراد دمپایی قدیمی بندری را مورد استفاده خود قرار می دهند.

یک نوع دیگر از دمپایی در سطح بازار وجود دارد که مناسب برای افراد میانسال خواهد بود. دمپایی طبی اصل به دلیل مواد با کیفیتی که در تولید آن به کار رفته است جزو مشهورترین نوع دمپایی در جهان به حساب می آید.