مردی با کفش کشتی نوجوانان هر روز به اداره می رود

امروزه هر ورزشی مانند کشتی نیاز به کفش های متفاوتی از جمله کفش کشتی نوجوانان دارد. اگر بیش از 2 روز در هفته ورزش خاصی را تمرین می کنید، یک جفت کفش مناسب برای آن ورزش انتخاب کنید تا از آسیب محافظت کنید.

قبل از پرداختن به جزییات ناب در مورد این کفش‌ها، اجازه دهید در وهله اول به چیستی آن‌ها بپردازیم.

در حالی که بدیهی است که کفش های کشتی برای کشتی گیران در حین انجام ورزش است، دقیقاً چه چیزی یک کفش کشتی را از سایر انواع کفش متمایز می کند؟

کفش های کشتی با کفش های طراحی شده برای ورزش های دیگر مانند کفش های بوکس همپوشانی دارند، اما تفاوت های مشخصی دارند.

کفش های کشتی دارای کفی نازک و رویه ای هستند که از پای کشتی گیر در طول مسابقه محافظت می کند. آنها همچنین حمایت مهمی از مچ پا می کنند.

کفش

به عنوان یک دسته کفش کشتی در ابتدا در دهه 1970 ظاهر شد. آنها از زمان شروع خود راه زیادی را پیموده اند، بنابراین بیایید شروع کنیم.

چند ویژگی وجود دارد که بیشتر کشتی گیران در طراحی کفش کشتی ترجیح می دهند. این ویژگی ها انجام ورزش را برای شما آسان تر می کند.

دوام، وزن کم، انعطاف پذیری، پشتیبانی و چسبندگی در هر مدلی برجسته است. این ویژگی های طراحی اکثر کفش ها سعی می کنند این مزایا را برجسته کنند.

کفش‌های سبک‌تر کشتی همیشه ترجیح داده می‌شوند زیرا حرکت پا برای تبدیل شدن به بهترین کشتی‌گیر ممکن ضروری است.

اگر کفش‌هایتان خیلی سنگین باشد، پاهایتان را سنگین کرده و چابکی شما را کم می‌کند. در حالی که استحکام خام نیز لازم است، شما نمی خواهید روی پای خود بیفتید.

البته، تراشیدن نیم گرم وزن از کفش شما تفاوت زیادی ایجاد نمی کند، اما دلیلی برای رقابت در کفش های حجیم وجود ندارد.

در حالی که یک معاوضه جزئی در حفاظت از پا برای کفش های سبک وزن وجود دارد، معمولاً ارزش عملکرد بهبود یافته را دارد.